Tumblelog by Soup.io
 • shutters
 • sassenach
 • just-breathe
 • trrrueblood
 • 100suns
 • camile
 • creure
 • makemeatea
 • zembata
 • rosewood
 • taroo
 • pasywnie
 • transfuzja-
 • Bellona
 • changes
 • katvont
 • halfwaysolution
 • izvi
 • Americanlover
 • proud-for-love
 • lavadeira
 • mieszkankagwiazd
 • rysiu
 • stayopen
 • drunkoncyanide
 • yesterdaytodaytomorrow
 • tilde
 • czekoczeko
 • madziaka
 • Karmelooo
 • ichwillsommer
 • cynamon
 • czk
 • TinySilentSoul
 • majenki
 • am
 • ohshit
 • merriment
 • jennilyn
 • Iamalittledreamer
 • adaprzygoda
 • esperer
 • baidualk
 • sassygoat
 • aoikitsune
 • blueeyes88
 • SmerfMaruda
 • malaczarnaa
 • dreamON
 • acetylcoa
 • tyska26
 • eliseeegs
 • myfavouritepart
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • fuckingspecial
 • tell-it-to-strangers
 • stockholmsyndrome
 • woodynook
 • Carlota
 • harrison3001
 • pjsx
 • ilostmyheadawhileago
 • strangespecters
 • hereyes
 • sandra2911
 • doope
 • beyond-invisible
 • vertheer
 • licorne
 • edenpath
 • grapefruit-moon
 • realfake
 • mental-cat
 • nissena
 • ToYouIn2000Years
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
3359 e199
Reposted frompeper peper viaborn2die born2die
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Boże, jaka ja byłam smutna.
— nie widziałaś tego czy nie chciałaś widzieć?
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
Reposted fromtwice twice viatobecontinued tobecontinued
2055 1bab
Reposted fromretaliate retaliate viatobecontinued tobecontinued
9409 ba95
Reposted fromfeels feels viavampire-diaries vampire-diaries
7309 0ff9
Reposted fromsassenach sassenach viameovv meovv
8244 3868
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viatishka tishka
6792 9782 500
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viapotatos potatos
Reposted fromkaiee kaiee viatishka tishka
2495 94e2 500
Reposted frompixielark pixielark
8546 472e
Reposted frompussyporn pussyporn viaStafu000 Stafu000
2802 13be 500
Reposted frompixielark pixielark
2799 8c7e
Reposted frompixielark pixielark
2821 f79c 500
Reposted frompixielark pixielark
1777 33f3
lotus
Reposted frompotpants420 potpants420 viamousseline mousseline
0452 b328 500

inland-delta:

Kiyoshi Saito, Red Poppies, 1948

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viamousseline mousseline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl