Tumblelog by Soup.io
 • kapella
 • pollywood
 • tpexi
 • psychedelix
 • myslodsiewnia
 • Avadacadavra
 • blackheartgirl
 • mrasz
 • coloraj
 • danielsyrjk
 • dusielecc
 • stormymind
 • j3rundown
 • Galadriela
 • rachelbones
 • sadnessdove
 • shutters
 • ambermoon
 • just-breathe
 • trrrueblood
 • camile
 • creure
 • makemeatea
 • zembata
 • rosewood
 • taroo
 • pasywnie
 • transfuzja-
 • Bellona
 • changes
 • katvont
 • halfwaysolution
 • izvi
 • Americanlover
 • proud-for-love
 • lavadeira
 • mieszkankagwiazd
 • rysiu
 • stayopen
 • drunkoncyanide
 • yesterdaytodaytomorrow
 • tilde
 • czekoczeko
 • madziaka
 • Karmelooo
 • ichwillsommer
 • cynamon
 • czk
 • TinySilentSoul
 • majenki
 • am
 • ohshit
 • merriment
 • jennilyn
 • Iamalittledreamer
 • adaprzygoda
 • esperer
 • baidualk
 • srcemoje
 • aoikitsune
 • blueeyes88
 • SmerfMaruda
 • malaczarnaa
 • dreamON
 • acetylocoa
 • tyska26
 • eliseeegs
 • myfavouritepart
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • fuckingspecial
 • tell-it-to-strangers
 • stockholmsyndrome
 • woodynook
 • Carlota
 • atgr24869
 • pjsx
 • ilostmyheadawhileago
 • strangespecters
 • hereyes
 • sandra2911
 • doope
 • beyond-invisible
 • vertheer
 • licorne
 • edenpath
 • grapefruit-moon
 • realfake
 • mental-cat
 • nissena
 • ToYouIn2000Years
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

9542 ec32 500
8119 a74c
Reposted fromthetemple thetemple viaMountainGirl MountainGirl
Reposted fromshakeme shakeme viapannakies pannakies
2092 4c70
Reposted fromolbaria olbaria viaMountainGirl MountainGirl
Jebnij sobie hydroksyzynkę, zawsze pomaga ¯\_(ツ)_/¯
7074 f5f0 500
Reposted fromsoftboi softboi
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć. 
— 500 days of Summer
Reposted fromlovvie lovvie
9933 2dbe 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasosna sosna
9251 db8e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasosna sosna
Reposted fromDennkost Dennkost viaoll oll
3682 f609 500
Reposted fromipo ipo viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
7328 7bdf
Reposted fromhormeza hormeza viamy-little-world my-little-world
W powietrzu unosi się potworny lęk. Jakże mogłoby być inaczej? Chwyta się ludzi za gardło, zmusza ich do pracy od rana do wieczora, ogłupia, narzuca potrzeby, których nie odczuwają, sprawiające, że gubią się i zmieniają. Zabrania im się marzyć, włóczyć, marnować czas. Zużywają się w pracy. Ludzie już nie żyją. Zużywają się. Powoli.
— Katherine Pancol
Reposted fromsatyrlane satyrlane viaheavencanwait heavencanwait
Reposted fromDennkost Dennkost viaBoldlyloved Boldlyloved
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl